Vyhodnotenie vianočnej pohľadnice 2016 + fotografie

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Centrum voľného času JUNIOR Bojnice za školský rok 2015/2016

Zoznam krúžkov na školský rok 2016/2017

cvcjunior_kruzky-01_0.jpg

Centrum voľného času JUNIOR v Bojniciach zdobí nové ihrisko

Upravený a krásny areál – taký sme chceli mať aj v Centre voľného času JUNIOR v Bojniciach. Preto sme sa zapojili do grantového programu – SPPoločne 2015, ktorý bol zameraný na podporu verejnoprospešných aktivít na území Slovenska.

Na našu veľkú radosť sme boli úspešní, a tak sme sa mohli pustiť do vynovenia nášho areálu. Naším hlavným cieľom bolo poskytnúť deťom väčší priestor na oddych a relaxáciu v peknom zelenom prostredí.

Propozície výtvarného talentária 2017

Vyhodnotenie výtvarného talentária 2016 + fotografie

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Centrum voľného času JUNIOR Bojnice za školský rok 2014-2015

Propozície vianočnej pohľadnice 2016

Vyhodnotenie vianočnej pohľadnice 2015 + fotografie

Zoznam krúžkov na školský rok 2015/2016

cvcjunior_kruzky-01.jpg

Stránky

Odoberať Centrum voľného času JUNIOR Bojnice RSS

Za obsah zodpovedá:

Centrum voľného času JUNIOR

Školská 9, 972 01 Bojnice

telefón: 046 / 540 26 24

mail: webmaster@cvcbojnice.sk

Technický prevádzkovateľ:

Centrum voľného času JUNIOR

Školská 9, 972 01 Bojnice

telefón: 046 / 540 26 24

mail: webmaster@cvcbojnice.sk

Informácie o stránke:

Webové sídlo Centra voľného času JUNIOR Bojnice (www.cvcbojnice.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely 570/2009 zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej samosprávy a platného výnosu.